12 Pytań Laury Nash

Użyj w TeamKit

Metoda służy do przeprowadzania etycznej analizy danego problemu i decyzji.

Pozwala ocenić zasadność wprowadzanej decyzji lub przygotować własne stanowisko i argumenty dotyczące wprowadzanej decyzji.

Kiedy używać?

 1. Kiedy została lub ma zostać podjęta decyzja a my jesteśmy objęci jej działaniem.
 2. Kiedy podejmujemy decyzję i chcemy rozważyć, jak będzie ona odbierana przez osoby objęte jej działaniem.

Kiedy nie używać?

 1. Kiedy musimy podjąć decyzję - np. jest związana z przetrwaniem organizacji.
 2. Kiedy zasięg decyzji obejmuje jedną lub kilka osób.
 3. Kiedy decyzja nie jest związana ze zmianą zachowania ludzi.

Cel: Dobrze zastosowane narzędzie powinno przygotować zestaw argumentów przygotowanych z naszym stanowiskiem wobec podejmowanej decyzji, które można użyć dalej.

Jak używać?

Laura Nash przygotowała zestaw 12 praktycznych pytań, które w logiczny sposób układają wartości i stanowisko za podjęciem/oponowaniem danej decyzji.

1. ZASADY O czym pamiętać?

 1. Że chcemy zrozumieć stanowisko względem danej decyzji, problemu, zagadnienia:
  1. Jakie są nasze argumenty?
  2. Jakie są nasze wartości?
  3. Czemu trzymamy się akurat tych argumentów i wartości?

2. Definicja

Możesz zacząć od zadania pytań z 5W+H.

 • Kto?
 • Co?
 • Kiedy?
 • Gdzie?
 • Dlaczego?
 • Jak?

3. Organizacja spotkania

 1. Wspólnie opracujcie, w jaki sposób postrzegacie zagadnienie, decyzję.
 2. Zapiszcie definicję, wobec której się zgadzacie..
 3. Przedstaw Zasady.

W zależności od sytuacji, Twój zespół to będą osoby objęte działaniem decyzji lub osoby decyzyjne. Jeśli możliwe, połącz jednych i drugich ze sobą.

4. Odpowiedzi na pytania

Dla każdego pytania z listy pytań Laury Nash przygotujcie odpowiedź. Jeśli istnieje różnica poglądów, przeprowadźcie debatę między sobą lub (jeśli to ma sens) zapiszcie dwie wersje wydarzeń.

Dobra praktyka: Jeśli różnic jest wiele, podziel zespół na podgrupy które zajmują wspólne stanowiska, pozwól jednej opracować własne stanowisko, gdzie pozostali słuchają. Zrób tak dla każdego zajmowanego stanowiska.

5. Wskazywanie ważnych aspektów

Wyróżnijcie między sobą kluczowe elementy, których brak albo istnienie jest dla Was największym problemem/korzyścią z danej decyzji.

6. Dalsze użycie

Tak opracowane stanowisko można potem zapisać w postaci oświadczenia lub przygotować się do dyskusji z osobami decyzyjnymi/osobami objętymi wpływem decyzji.

Dzięki temu podejmowanie ważnych decyzji w zespołach będzie bardziej świadome i pozwoli na dyskusję merytoryczną w oparciu o argumenty.

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Instytut Nowych Technologii; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Aplikacja TeamKit powstała w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Użyj spacji lub klawiszy strzałek klawiatury, aby kontynuować.

Zobacz całą mapę