5W+H

Użyj w TeamKit

Metoda służy do określania kontekstu towarzyszącemu danej sytuacji. Pomaga ustalić elementy wspólne. Pomaga też w przekazaniu idei bez pominięcia szczegółów.

Wywodzi się od starożytnych Greków i Rzymian. Zaadoptowana została w Toyota Production System do analizowania problemów.

Kiedy używać?

 1. Kiedy interesuje nas zebranie danych na temat nieznanej nam sytuacji
 2. Aby ustalić okoliczności wystąpienia problemu
 3. Do planowania działań
 4. Aby skonstruować wypowiedź do danej grupy

Kiedy nie używać?

 1. Kiedy omawiana sytuacja została opisana już wcześniej
 2. Kiedy potrzeba ustalić przyczyny znanego problemu – zobacz 5 Why i Diagram Ishikawy

Pytania

Trzy kolejności zadawania pytań

 1. Dociekanie – patrzenie w przeszłość
 2. Planowanie – projektów i wydarzeń
 3. Zacznij od Dlaczego – konstrukowanie komunikatu w oparciu o wartości

Dociekanie

Skup się na ustaleniu wspólnej wersji wydarzeń z zespołem. Zacznij od najważniejszego pytania: Co się stało?.

 • Kto?
 • Co?
 • Kiedy?
 • Gdzie?
 • Dlaczego?
 • Jak?

Następnie wypełniaj odpowiedzi na pytania od najprostszych do najtrudniejszych. Omawiaj wszelkie przyczyny z zespołem.

Cel: Dobrze zastosowane narzędzie powinno wyglądać jak notatka agencji prasowej. Krótka i jasno spisująca okoliczności wydarzenia.

Planowanie

Planujesz przedsięwzięcie. Musisz więc określić jego podstawy i granice.

 • Co?
 • Gdzie?
 • Kiedy?
 • Jak?
 • Dlaczego?
 • Kto?

Zacznij od omówienia, CO się stanie. Następnie określ (najprecyzyjniej jak możesz) miejsce i termin (GDZIE i KIEDY).

Mając te części, omów szczegóły przedsięwzięcia - JAK zostanie zrealizowane i DLACZEGO - po co w ogóle jest ono realizowane.

Mając jasność do do wszystkich elementów, ustanów koordynatorów odpowiedzialnych za części przedsięwzięcia i inne osoby zaangażowane (KTO).

Cel: Dobrze zastosowane narzędzie rozwiewa wątpliwości dotyczące zakresu przedsięwzięcia i przydziela odpowiedzialność za jego części.

Zacznij od Dlaczego

Próbujesz przekazać komuś swoją ideę. Zacznij od Dlaczego. Pierwsze trzy pytania są najważniejsze. Pozostałe trzy opcjonalne.

 • Dlaczego?
 • Jak?
 • Co?
 • Kto?
 • Gdzie?
 • Kiedy?

Zainspirowane przez działalność Simona Sineka (zobacz jego wystąpienie).

Wielcy liderzy komunikują swoją wizję od odpowiedzi na pytanie DLACZEGO. W ten sposób łączą się z wartościami wyznawanymi przez swoich odbiorców.

Potem odpowiadają na pytanie JAK (w jaki sposób, jakimi metodami, wyróżniają się spośród innych).

Następnie odpowiadają na pytanie CO robią.

KTO, GDZIE i KIEDY to doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie CO.

Cel: Dobrze zastosowane narzędzie przekazuje informacje w konkretnej kolejności - wartości > autorytet > informacje, która porywa odbiorców.

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Instytut Nowych Technologii; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Aplikacja TeamKit powstała w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Użyj spacji lub klawiszy strzałek klawiatury, aby kontynuować.

Zobacz całą mapę