Analiza etyczna - model PLUS

Użyj w TeamKit

Jest to jeden z najczęściej stosowanych modeli oceny etycznej działalności organizacji. Stanowi spójne i jasne podejście do rozwiązania problemu etycznego pojawiającego się w firmie. Model składa się z „filtrów etycznych” umożliwiających podjęcie lepszej decyzji.

Definiowanie problemu automatycznie wymaga od liderów i zespołu sprawdzenia, czy narusza on którykolwiek z filtrów etycznych PLUS.

Kiedy używać?

 1. Kiedy dyskutowane są decyzje ze skutkiem w postaci zmiany w organizacji
 2. Kiedy wprowadzane są decyzje, ale są one różnie odbierane przez zespół
 3. Jeśli pojawiają się sygnały, że dana decyzja/strategia spotyka się ze strachem lub z blokadą

Kiedy nie używać?

 1. Kiedy pracujemy na standardowych, wypracowanych przez lata procesach, które działają;
 2. Kiedy nie mamy sprecyzowanych norm i wartości organizacji lub kiedy za nimi nie podążamy.

Cel: Dobrze zastosowane narzędzie powinno odpowiedzieć na pytanie, czy dana decyzja jest zgodna z wartościami organizacji ORAZ osób objętych jej skutkami.

Jak używać?

Model PLUS służy jako zestaw filtrów, którym można poddać dowolną decyzję/zachowanie wprowadzaną lub pojawiającą się w organizacji.

1. MOŻLIWOŚCI UŻYCIA

 1. Decyzja wprowadzana odgórnie - sprawdzenie, czy jest ona zgodna z wartościami organizacji (np. nie stanowi niebezpiecznego precedensu), a osoby objęte skutkami tej decyzji na tym nie tracą.
 2. Oddolna zmiana zachowania - określenie, czy należy ją wspierać, ponieważ jest zgodna z wartościami organizacji, czy należy ją osłabiać/wymienić.

2. ZASADY O czym pamiętać?

 1. Na kogo wpływa decyzja - reprezentantów tych osób chcemy mieć na spotkaniu.
 2. Organizacja (i jej managerowie) musi rozumieć swoje wartości - najlepiej mieć je spisane.
 3. Osoba prowadząca działa w najlepszych intencjach ogółu, wprowadzając decyzję.
 4. Poza opiniami osób, potrzebne są dane - prognozy kosztów i korzyści płynących z wprowadzenia decyzji.

3. Organizacja spotkania

 1. Jasno zdefiniuj decyzję/zachowanie. BARDZO JASNO JE OPISZ.
 2. Przedstaw Zasady.
 3. Pozwól zespołowi wypowiedzieć się wstępnie nad tym, jaki stosunek mają w odniesieniu do decyzji w postaci krótkiej, 5-minutowej burzy mózgów.
 1. Następnie przejdźcie przez poszczególne filtry. Dopiszcie nowe elementy. Wpiszcie elementy z burzy mózgów.
 2. Określcie które aspekty są najmniej akceptowalne przez zespół.
 3. Jeśli takie są, poszukajcie rozwiązań na ich zminimalizowanie.

4. Filtry

Należy odpowiedzieć na pytanie, które z konsekwencji są najpoważniejsze, stanowią niebezpieczny precedens, są niezgodne z wartościami organizacji albo niepopularne wśród zespołu.

5. Analiza konsekwencji

Należy odpowiedzieć na pytanie, jak tym konsekwencjom można zapobiec? Czy wystarczy tylko delikatnie zmodyfikować decyzję albo dodać do niej wyłączenia? A może jest ona nie do uratowania?

Opracujcie strategie eliminacji konsekwencji. Jak przeciwdziałać danemu skutkowi? Spiszcie te strategie.

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Instytut Nowych Technologii; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Aplikacja TeamKit powstała w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Użyj spacji lub klawiszy strzałek klawiatury, aby kontynuować.

Zobacz całą mapę