Produkty TeamKit

Wszystkie dostępne produkty w ramach platformy TeamKit są dostępne pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1I41SntWi1NUhNcTN1rLsD90SQKJFPx3f?usp=sharing

Są to:

  1. przenosny-teamkit.zip - pozwala na uruchomienie kopii platformy TeamKit na komputerze w sieci lokalnej.
  2. mapy-eksploracyjne.zip - kopia zapasowa opisów narzędzi w postaci map eksploracyjnych.
  3. narzedzia.zip - kopia zapasowa plików z podglądem narzędzi TeamKit, bez możliwości zapisywania.

Przenośna wersja TeamKit

Aby używać przenośnej wersji TeamKit, potrzebne są:

  1. Zainstalowany VirtualBox w wersji 6.0 lub wyższej.
  2. Dostęp do sieci lokalnej.
  3. Ściągnięcie pliku przenosny-teamkit.zip z powyższego źródła.

Rozpakuj plik .zip do wybranego katalogu - np. Dokumenty\Teamkit Debian.

Uwaga dla zaawansowanych użytkowników: Na platformie Windows, aby zadziałała maszyna, Hyper-V musi być wyłączone. Jeśli nie wiesz, co to jest Hyper-V, to nie musisz się niczym przejmować.

Po włączeniu programu VirtualBox

  1. Naciśnij guzik Dodaj i wskaż plik Teamkit Debian\Teamkit Debian.vbox.
  2. W programie VirtualBox pojawi się nowa pozycja o nazwie Teamkit Debian.
  3. Wybierz pozycję Teamkit Debian i naciśnij guzik Uruchom.

Pojawić może się komunikat o problemie:

Could not start the machine **Teamkit Debian** because
the following physical network interfaces were not found [...]

Nie udało się wystartować maszyny **Teamkit Debian**
ponieważ nie znaleziono następujących interfejsów fizycznych sieci [...]

Należy wybrać opcję Change network settings (Zmień ustawienia sieciowe) i wybrać tam w opcji Name (Nazwa) odpowiednią pozycję na liście, zazwyczaj pierwszą.

W tym momencie platforma TeamKit zacznie się uruchamiać.

Od tego też momentu, wystarczy uruchomić program VirtualBox, wybrać pozycję z listy i nacisnąć przycisk Uruchom, żeby włączyć platformę.

Platforma powinna wyświetlić wiadomość powitalną, w której pojawi się informacja podobna do poniższej.

Z platformy Teamkit możesz skorzystać wchodząc na http://123.456.789.012
za pomocą przeglądarki.

W tym momencie, wchodząc z przeglądarki na podany przez platormę adres, po załadowaniu strony powinna pojawić się strona główna platformy TeamKit.

Uwaga dla zaawansowanych użytkowników: Aby TeamKit zadziałał potrzebna jest sieć lokalna z skonfigurowaną usługą DHCP (np. w routerze). Korzystając z tej usługi, platforma TeamKit może skonfigurować swój adres IP, aby być osiągnalna przez inne komputery w tej sieci.

Wyłączanie platformy

Żeby poprawnie zakończyć działanie platformy, należy nacisnąć X w rogu, a następnie w oknie dialogowym wybrać opcję Send the shutdown signal (Wyślij sygnał wyłączenia).