O platformie

Platforma TeamKit udostępnia narzędzia wspomagające pracę i podejmowanie decyzji przez zespoły.

W odróżnieniu od innych metod, TeamKit oferuje możliwość pracy z poziomu komputera, tabletu czy telefonu, a sama platforma przystosowana jest do edycji przez wiele osób naraz, oraz do pracy z projektorem. Na koniec wydrukować można same wnioski ze spotkania celem archiwizacji.

Dane na platformie są bezpieczne i tylko Twój zespół będzie miał do nich dostęp. Dowiedz się więcej na temat prywatności i bezpieczeństwa.

5 Why

Dochodzenie źródła przyczyny problemu

5W+H

Określanie okoliczności problemu lub podejmowanego działania

Diagram Ishikawy

Analiza czynników składających się na wystąpienie problemu

Kapelusze myślowe Edwarda de Bono

Ustrukturyzowany sposób prowadzenia spotkań

PLUS - etyczne podejmowanie decyzji

Analiza ryzyka przedsięwzięcia

Redefinicja problemu - Metafory i skojarzenia

12 Pytań Laury Nash

Opracowanie stanowiska na dany temat

Analiza SWOT

Odkrycie czynników strategicznych: wewnętrznych i zewnętrznych

Analiza TOWS

Strategie rozwijające przedsięwzięcie i omijające potencjalne problemy