Analiza TOWS

Strategie rozwijające przedsięwzięcie i omijające potencjalne problemy

Metoda jest rozwinięciem analizy SWOT o budowanie strategii wykorzystujących wiedzę zdobytą przez analizę SWOT.

Opracowanie strategii polega na zestawianiu ze sobą czynników leżących na poszczególnych listach analizy SWOT.

Kiedy używać?

  1. Kiedy chcemy przekuć wnioski z analizy SWOT w konkretne rozwiązania.
  2. Kiedy interesują nas perspektywy rozwoju naszego przedsięwzięcia i planowanie krótko- i średnioterminowe.

Kiedy nie używać?

  1. Kiedy nie przeprowadzono analizy SWOT.
  2. Kiedy interesuje nas rozwiązywanie bieżących problemów a nie planowanie nowych działań.

Czytaj więcej...

* tworząc diagram zgadzasz się na zapisanie danych na naszym serwerze. Zostaną one zaszyfrowane, a klucz do ich odszyfrowania nigdy nie zostanie zapisany na serwerze.
Czytaj więcej na stronie o prywatności i bezpieczeństwie.