5 Why

Użyj w TeamKit

Metoda służy do określania przyczyn danego problemu i określenia możliwości wyeliminowania tego problemu. Cechuje ją jej prostota.

Wprowadził ją Sakichi Toyoda, jest częścią Toyota Production System. Jest popularna na całym świecie.

Kiedy używać?

Kiedy interesuje nas dotarcie do właściwej, systemowej przyczyny problemu który wystąpił niedawno.

Kiedy nie używać?

 1. Kiedy nadal nie rozumiemy, co dokładnie się stało; zobacz 5W+H.
 2. Kiedy problem jest złożony z różnorakich przyczyn; zobacz Diagram Ishikawy.

Jak używać?

5 Why jest metodą prostą, można ją szybko wprowadzić.

1. ZASADY O czym pamiętać?

 1. Że chcemy odpowiedzieć na pytania:
  1. Dlaczego problem powstał?
  2. Dlaczego tego nie zauważyliśmy?
 2. Że błędy wynikają z wadliwej organizacji lub metody pracy, problem nie leży w działaniach jednej tylko osoby, w związku z tym...
 3. ... poszukuje się rozwiązania systemowego, które będzie posiadać odpowiednio wiele zabezpieczeń.

2. Zbieranie informacji

Możesz zacząć od zadania pytań z 5W+H.

 • Kto?
 • Co?
 • Kiedy?
 • Gdzie?
 • Dlaczego?
 • Jak?

2.1. Dodatkowe informacje

Jeśli potrzebujesz przekonać zespół, że problem ma znaczenie:

 • Koszt problemu?
 • Jego skala?
 • Ile defektów?
 • Zagrożenia?

3. Organizacja spotkania

 1. Jasno zdefiniuj problem. BARDZO JASNO OPISZ PROBLEM.
 2. Pozwól zespołowi sparafrazować ten problem, żeby zobaczyć, czy jest on odpowiednio jasno zrozumiany.
 3. Przedstaw Zasady.

4. Dlaczego?

Zadaj pytanie: Dlaczego stało się <tu definicja problemu>? Spiszcie wnioski.

Kiedy otrzymasz odpowiedź, zadaj pytanie: Dlaczego stało się <tu odpowiedź>? Spiszcie wnioski.

Zadaj pytanie Dlaczego ok. 5 razy.

Cel: Dobrze zastosowane narzędzie powinno wyłonić przyczynę, której likwidacją należy się zająć.

5. Weryfikacja

Czy przyczyna otrzymana w kroku ostatnim NADAL odpowiada na problem w kroku pierwszym?

Jeśli nie, wróć z zespołem do analizowania poszczególnych etapów. Gdzieś w ciągu logicznym znajduje się błąd lub zbyt duże uogólnienie.

Czy przyczyna otrzymana w kroku ostatnim jest możliwa do zlikwidowania?

Jeśli nie, wróć z zespołem do analizowania poszczególnych etapów. Gdzieś w ciągu logicznym znajduje się błąd lub zbyt duże uogólnienie.

6. Strategie likwidacji przyczyny

Omówcie sposoby, które pozwolą pozbyć się przyczyny w sposób systemowy. Spiszcie je. Twoim zadaniem będzie wdrożenie ich do systemu.

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Instytut Nowych Technologii; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Aplikacja TeamKit powstała w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Użyj spacji lub klawiszy strzałek klawiatury, aby kontynuować.

Zobacz całą mapę