5W+H

Określanie okoliczności problemu lub podejmowanego działania

Metoda służy do określania kontekstu towarzyszącemu danej sytuacji. Pomaga ustalić elementy wspólne. Pomaga też w przekazaniu idei bez pominięcia szczegółów.

Wywodzi się od starożytnych Greków i Rzymian. Zaadoptowana została w Toyota Production System do analizowania problemów.

Kiedy używać?

  1. Kiedy interesuje nas zebranie danych na temat nieznanej nam sytuacji
  2. Aby ustalić okoliczności wystąpienia problemu
  3. Do planowania działań
  4. Aby skonstruować wypowiedź do danej grupy

Kiedy nie używać?

  1. Kiedy omawiana sytuacja została opisana już wcześniej
  2. Kiedy potrzeba ustalić przyczyny znanego problemu – zobacz 5 Why i Diagram Ishikawy

Czytaj więcej...

* tworząc diagram zgadzasz się na zapisanie danych na naszym serwerze. Zostaną one zaszyfrowane, a klucz do ich odszyfrowania nigdy nie zostanie zapisany na serwerze.
Czytaj więcej na stronie o prywatności i bezpieczeństwie.

Warianty

5W+H (planowanie)

Wstępne planowanie projektu / wydarzenia

5W+H (zacznij od Dlaczego?)

Konstrukcja komunikatu w oparciu o wartości