Kapelusze myślowe Edwarda de Bono

Ustrukturyzowany sposób prowadzenia spotkań

Metoda służy do wszechstronnej analizy danego zagadnienia z wielu perspektyw.

Pochodzi od Edwarda de Bono, psychologa zajmującego się metodami kreatywnego myślenia.

Kiedy używać?

  1. Kiedy rozważamy podjęcie jakiejś decyzji i chcemy wiedzieć, jakie będą jej konsekwencje.
  2. Kiedy pojawiają się zażarte dyskusje, które zaczynają się koncentrować dookoła kilku detali.
  3. Kiedy badamy jaki wpływ będzie miało rozwiązanie problemu na organizację.

Kiedy nie używać?

  1. Kiedy próbujemy zrozumieć, jak (5W+H) oraz dlaczego (5 Why; Diagram Ishikawy) doszło do problemu.

Czytaj więcej...

* tworząc diagram zgadzasz się na zapisanie danych na naszym serwerze. Zostaną one zaszyfrowane, a klucz do ich odszyfrowania nigdy nie zostanie zapisany na serwerze.
Czytaj więcej na stronie o prywatności i bezpieczeństwie.

Warianty

Planowanie strategiczne

Rozwiązywanie problemu

Wynajdywanie pomysłów

Ulepszanie procesu