Analiza SWOT

Odkrycie czynników strategicznych: wewnętrznych i zewnętrznych

Metoda służy do określania kontekstu organizacji lub przesięwzięcia, istniejącego lub planowanego.

Opracowana została w latach 50 i 60 XX wieku w Harvard Business School.

Kiedy używać?

  1. Kiedy interesuje nas zrozumienie, na których działaniach skoncentrować siły i środki, aby dały nam najlepszy efekt.
  2. Kiedy przygotowujemy się pod analizę TOWS.

Kiedy nie używać?

  1. Przy analizie problemów; służą do tego inne narzędzia.
  2. Kiedy analizujemy konsekwencje podjętej lub planowanej decyzji (12 pytań / model PLUS).

Czytaj więcej...

* tworząc diagram zgadzasz się na zapisanie danych na naszym serwerze. Zostaną one zaszyfrowane, a klucz do ich odszyfrowania nigdy nie zostanie zapisany na serwerze.
Czytaj więcej na stronie o prywatności i bezpieczeństwie.